Nový Dieselagregát 500 Ep Volvo

/ / Logistic

Možno odstavit plošinu s DA z vozidla bez použití jeřábu!

TOP